Priporočilo kolekcije Disly

Za mnenje o kolekciji Disly smo prosili gospo Terezo Žerdin, slovensko defektologinjo in učiteljico z dolgoletnimi izkušnjami na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Poleg strokovnih člankov in slikanic je napisala tudi knjige in priročnike, s katerimi si lahko pomagajo strokovnjaki in učitelji, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami.“V vsakem razredu je nekaj učencev, ki imajo pri učenju težave. Specifične učne težave so najpogostejše pri branju (disleksija), jezikovnem razumevanju in sporočanju (disfazija), pravopisnem pisanju (disortografija), rokopisnem pisanju (disgrafija) in pri računanju (diskalkulija). Specifične učne težave pogosto spremljajo tudi motnja pozornosti in koncentracije, nemirnost in impulzivno vedenje.
Poleg posebnih metodičnih prijemov pri poučevanju lahko težave učencev s specifičnimi učnimi težavami omilijo različni pripomočki. S pripomočki postane otrok uspešnejši, to pa posredno deluje tudi na motivacijo. Pri vseh specifičnih učnih težavah velja, da otrok potrebuje več vaje kot večina drugih učencev. Vaditi pa bo pripravljen, če bo za to dovolj motiviran.
Za motnje branja in pisanja je več vzrokov. Na primer: šibko vidno razločevanje, usmeritev in zadrževanje pozornosti, težave z očesnim sledenjem, moteči dejavniki v okolju ali na bralnem listu, slaba fina motorika rok, motnje orientacije v zvezku, na listu  papirja ...
Ravnilo za branje s prozornim barvnim vložkom iz zbirke pripomočkov Disly za otroke lahko pomaga učencem, da pogled usmerijo v bralno vrstico in ga tam zadržijo. Barvne folije za branje in barvni listi v zvezkih kolekcije Disly so prijaznejši za oči in se ne bleščijo kot beli.
Šablone za računanje (za osnovne matematične operacije) usmerijo otrokovo pozornost in pomagajo pri težavah z orientacijo. Veliko otrok ima težave z razumevanjem računskih besedilnih nalog in določanjem računske operacije. Zanje bodo dobrodošli znaki in besede za računske operacije, ki pomagajo pri razumevanju matematičnih besedil.
V zbirki izdelkov za šolarje s specifičnimi učnimi težavami pri branju, pisanju, matematiki in jezikovnem razumevanju – v kolekciji Disly – so pripomočki, ki so jih do zdaj izdelovali učitelji, specialni pedagogi in starši sami, za vsakega otroka posebej, kakor so vedeli in znali.