Kolekcija Disly

Ima vaš otrok učne težave?

Težave z branjem, pisanjem, računanjem so lahko manjše!

Kolekcija zvezkov in drugih pripomočkov Disly je namenjena osebam z disleksijo, skotopičnim sindromom, diskalkulijo, z motnjo pozornosti in težavami s koncentracijo. Primerna je tako za otroke kot tudi za starejše in odrasle.

Kolekcijo Disly priporočata:


Kolekcija Disly pomaga pri simptomih kot so:

  • pikajoč ali  žgoč občutek v očeh, ki se pojavi pri običajni svetlobi,
  • utrujene oči,
  • besede, črke in številke delujejo popačene,
  • menjavanje, spuščanje in dodajanje črk,
  • zamenjevanje leve in desne strani,
  • težave pri tvorjenju stavkov in razumevanju zapisov,
  • besede, črke in številke poplesujejo in se premikajo,
  • besede, črke in številke se nenadno izostrijo in se nato spet zameglijo,
  • oči preskakujejo besede, vrstice skačejo, oseba težko sledi bralni vrstici,
  • misli begajo, hitra izguba koncentracije.


Disly kolekcija


Disleksija (motnja branja) je kombinacija zmožnosti in težav, ki vplivajo na učni proces branja in črkovanja. Kaže senpr. v težavnem povezovanju črk v besede, menjavanju črk, poplesavanju črk, slabši prostorski orientaciji.

Skotopični sindrom je zelo podoben težavam, ki jih imajo osebe z disleksijo. Tudi osebe s skotopičnim sindromom imajo težave z branjem in pisanjem, kar se odraža  tudi v vedenju, čustvovanju in vpliva na celotno funkcioniranje osebe.

Disgrafija (motnja pisanja), je specifična motnja pisanja na ravni vidno-motoričnih procesov. Kaže se že vpredšolskem obdobju, ko otrok vztrajno napačno drži pisalo, je grafomotorično okornejši ter nasploh manjmotiviran za risanje, barvanje in pisanje.

Diskalkulija (motnja računanja), je podobno stanje, pri katerem se težave kažejo v zvezi s števili in matematiko, kjer ima oseba s povprečnimi ali celo nadpovprečnimi intelektualnimi sposobnostmi izrazite težave pri reševanju enostavnih računskih problemov, pri štetju in ustvarjanju pojma števila.

ADHD ali motnja pozornosti z motnjo koncentracije in hiperaktivnostjo, je nevrološka razvojna motnja, ki obsega tri glavne simptome: šibko pozornost, povečano impulzivnost in nemir. Strokovnjaki ocenjujejo da prizadane od enega do 5% populacije.

Zgoraj omenjene specifične učne težave pestijo najmanj 10 % otrok.
Glede na različne vire je ocenjeno, da se disleksija kaže pri 3-20% celotnega svetovnega prebivalstva.